Aspire

Obustronna obróbka

    • Obustronna obróbka - ** NEW V9 **
    • Materiał i konfiguracja zadania - ** NEW V9 **
    • Widok wielostronny - ** NEW V9 **
    • Importowanie modelu STL - ** NOWOŚĆ V9 **


Narzędzia do rysowania i układania

    • Tworzenie kształtu wektorowego
    • Śledzenie obrazu (wektoryzacja)
    • Zaawansowane narzędzia tekstowe
    • Importuj dane 2D (DXF, DWG, EPS, AI itp.)
    • Podstawowe wymiarowanie
    • Transformacja i edycja wektorowa
    • Układ wektorowy
    • Zagnieżdżanie True Shape
    • Zarządzanie warstwami
    • Linijki, siatka przyciągania i wytyczne
    • Utwórz wektor tekstury
    • Przycinaj obiekty do granicy wektorów
    • Inteligentne przyciąganie - ** NOWOŚĆ V9**
    • Szybkie skróty  **NEW V9 **
    • Veryfikator wektorów** NEW V9 **

Modelowanie 3d

    • Twórz kształty z konturów wektorowych
    • Two Rail Sweep
    • Wytłaczanie i splot
    • Utwórz obszar tekstur
    • Interaktywne rzeźbienie i miksowanie
    • Turn & Spin obrót i wirowanie   Turn & spin - ** NEW V9 **
    • 3D tekstury z obrazów
    • Edytowanie komponentów 3D
    • Widok 3D Manipulowanie komponentem
    • Składniki trybu lustrzanego - ** NOWOŚĆ V9 **
    • Model przesunięcia
    • Menedżer składników 3D
    • Importuj grafikę 3D i modele siatki (STL, OBJ, 3DM itp.)
    • Inteligentny format pliku Clipart - 3DClip
    • Przeglądarka plików Clip Art 
    • Bezpłatny 3D Clipart
 
      


Ścieżki narzędzi

    • Ustawienia materiału
    • Profilowanie produkcji 2D
    • Szybkie i wydajne kieszeniowanie - optymalizuje wykorzystanie dwóch  narzędzi  
    • Wiercenie
    • Precyzyjne rzeżbienie V-Carving
    • Podwyższona obróbka pryzmatyczna
    • Ścieżka do formowania
    • Fluting Ścieżki narzędzia- rampa wejścia / wyjścia
    • Wydajna Ścieżka Tekstury
    • Automatyczne ścieżki narzędziowe
    • Powierzchnia wykończenia 3D
    • Podgląd wysokiej jakości ścieżki narzędziowej
    • Szacowane czasy obróbki
    • Ścieżka narzędzia - Dzieli ścieżki, aby dopasować ograniczenia materiału lub maszyny
    • Szablony ścieżki narzędzia
    • Narzędzie formujące – własne, niestandardowe kształty frezów
    • Ścieżki narzędzi osi obrotowej
    • Grawerowanie płyty produkcyjnej
    • Szybkie grawerowanie narzędzi diamentowych
    • Scalona ścieżka narzędzia
    • Kopiowanie szeregu ścieżek**NEW V9 **
    • Końcowy arkusz pracy

Inne funkcje

    • Importuj ścieżki narzędzia z innych programów Vectric
    • Druk
    • Miniatury plików
    • Samouczki wideo
    • Wsparcie techniczne i Vectric Forum
    • 64-bitowa kompilacja
    • Obsługa gadżetów
    • I wiele więcej…

 Obustronna obróbka


Obustronna obróbka

Daje to możliwość tworzenia projektów dwustronnych w tej samej sesji. Pozwala uniknąć dwóch sesji, po jednej dla każdej strony.
Ustawienia pracy i materiałów
W oknie Ustawienia Pracy możesz wybrać, czy chcesz utworzyć zadanie jednostronne czy dwustronne. Możesz to zmienić, retrospektywnie.
Zdefiniuj, w jaki sposób chcesz odwrócić materiał dla dwustronnych projektów w oknie dialogowym Ustawienia pracy. Wpływa to na pozycjonowanie wektorów i modeli, dzięki czemu geometria z każdej strony jest tworzona w odpowiednich pozycjach względem przeciwnej strony.

Ustawienia pracy i materiałów

W oknie Ustawienia Pracy możesz wybrać, czy chcesz utworzyć zadanie jednostronne czy dwustronne. Możesz to zmienić, retrospektywnie.

Zdefiniuj, w jaki sposób chcesz odwrócić materiał dla dwustronnych projektów w oknie dialogowym Ustawienia pracy. Wpływa to na pozycjonowanie wektorów i modeli, dzięki czemu geometria z każdej strony jest tworzona w odpowiednich pozycjach względem przeciwnej strony.Widok wielostronny

Możesz wyświetlić geometrię przeciwnej strony za pomocą skrótu klawiaturowego "=" lub menu "Widok".
W widoku 2D zobaczysz przeciwne wektory, jakbyś patrzył na nie przez blok materiałów.>
W widoku 3D zobaczysz cały scalony model, jakby był stymulowany.

Importowanie modelu STL

Podczas importowania modelu STL (z włączoną opcją "Importuj obie strony") do projektu dwustronnego, każda strona modelu zostanie przesunięta na bok.
Możesz zaimportować cały model z każdej strony, przesuwając płaszczyznę cięcia do samego dołu. Jest to przydatne podczas importowania modeli, które zawierają nie wypukłe powierzchnie, takie jak płyta.
 Narzędzia do rysowania i układania


Tworzenie kształtu wektorowego

Oprogramowanie posiada obszerny zestaw narzędzi do rysowania, które umożliwiają łatwe tworzenie wektorów od zera lub dodawanie do zaimportowanych danych. Obejmują one opcje tworzenia standardowych kształtów (okrąg, elipsa, prostokąt, wielokąt i gwiazda) wraz z narzędziami do rysowania linii, łuków i krzywizn .Istnieje również potężne narzędzie do tworzenia tekstur wektorowych dla paneli i tła. Narzędzia te można kontrolować za pomocą wpisanych danych wejściowych w celu tworzenia obiektów o dokładnych rozmiarach lub dynamicznie używać ich do szkicowania kompozycji. Narzędzia wykorzystują również "przyciąganie", aby umożliwić używanie punktów na istniejących obiektach do "przyciągania" podczas rysowania wektorów.


Śledzenie obrazu (wektoryzacja)

Śledzenie obrazu zwane także wektoryzacją umożliwia pobranie zaimportowanego obrazu, takiego jak zeskanowany rysunek, projekt graficzny lub zdjęcie, oraz przekształcenie kolorów w tym na kontury wektorowe. Kontury te można następnie wykorzystać jako element projektu do tworzenia ścieżek narzędzi lub generowania kształtów 3D za pomocą narzędzi do modelowania. Oprogramowanie zaimportuje wiele formatów plików, w tym jpeg, bitmap, gif, png, tif, wyodrębni również obrazy z pliku PDF.Zaawansowane narzędzia tekstowe

Zaawansowane narzędzia tekstowe umożliwiają dostęp do czcionek True Type lub Open Type na komputerze PC w celu utworzenia konturów tekstu dla swojego projektu. Ponadto oprogramowanie zawiera szereg specjalistycznych czcionek grawerowanie jednostopniowe / kijkowe które zapewniają wydajną obróbkę przy wykonywaniu odznak lub małych znaków. Tekst można kontrolować za pomocą automatycznego rozmiaru i opcji układu. Dostępne są również narzędzia do edycji tekstu dopasowującego do krzywej oraz interaktywnego łuku tekstowego i odstępów (kerningu).

Importuj dane 2D (DXF, DWG, EPS, AI, SKP, SVG itp.)

Dane mogą być importowane z szerokiej gamy innych programów do projektowania przy użyciu różnych standardowych formatów plików. Należą do nich pliki DXF, EPS, AI, SVG i SKP (SketchUp), a także pliki PDF.Po zaimportowaniu program oferuje szeroką gamę narzędzi, aby praca z tymi danymi była jak najbardziej efektywna.

Bardzo ważnym zestawem narzędzi są te używane do identyfikacji duplikatów wektorów oraz identyfikacji i ponownego połączenia otwartych wektorów. Narzędzia te mogą zaoszczędzić wiele czasu podczas pracy ze złą jakością danych, aby przygotować ją do pracy.

Oprócz importowania wektorów z innych programów, oprogramowanie oferuje również możliwość eksportowania danych w formatach plików DXF, EPS lub AI.Ta funkcja jest bardzo ważna, jeśli chcesz udostępnić dane klientowi, aby mógł go użyć do zaplanowania układu lub instalacji.
Podstawowe  wymiarowanie

Narzędzia do wymiarowania umożliwiają tworzenie różnych typów pomiarów na rysunku. Mogą one być zorientowane w dowolnym kierunku lub ustalone poziomo lub pionowo. Dostępne są również opcje dodawania wymiarów kątowych i łukowych .Możesz kontrolować wysokość tekstu, liczbę miejsc dziesiętnych i pozycję dla każdego z nich. Wymiary można przyciągać do wektorów, wytycznych i narożników lub punktów środkowych każdej strony obszaru roboczego.
Transformacja i edycja wektorowa

Niezależnie od tego, czy wektory projektowania zostały utworzone w programie, czy zaimportowane, masz duży wybór opcji edycji, aby przygotować swoją część do tworzenia lub modelowania ścieżki narzędzia. Wektory mogą być łatwo skalowane, przesuwane, odbicie lustrzane, zniekształcane, zgrupowane, spawane, przycinane, zaokrąglane, rozciągane, przesuwane, wygładzane i łączone ze sobą.

Podobnie jak w przypadku narzędzi do rysowania, masz precyzyjną kontrolę nad wartościami edycyjnymi, dostosowuj wektory bardzo dokładnie lub możesz używać myszy do dynamicznego wprowadzania poprawek, dopóki układ nie będzie wyglądał prawidłowo.Układ wektorowy

Oprócz narzędzi edycyjnych oprogramowanie ma również narzędzia pozwalające na rozmieszczenie części w prostokątnej tablicy w celu utworzenia siatki obiektów lub w okrągłej tablicy, aby utworzyć symetryczne układy wokół punktu środkowego. Podczas układania siatki można dostosować opcje dublowania i przesuwać naprzemiennie rzędy i kolumny, aby tworzyć bardziej złożone wzorce układu.

Kształty wektorowe można wklejać wzdłuż ścieżki innego wektora, określając odległość między każdą kopią lub po prostu dopasowując określoną liczbę do obiektu prowadzącego.
Nesting - zagnieżdżanie kształtów

Zagnieżdżanie wybranego kształtu pozwala automatycznie rozmieszczać i dopasowywać kształty wektorowe do rozmiaru materiału lub obszaru definiowanego przez użytkownika, aby uzyskać optymalne zużycie materiału i minimalne straty.
Nesting jest idealny dla osób zajmujących się literami, stolarzy, którzy potrzebują zminimalizować straty materiału i wyciąć tyle elementów – liter, drzwi szaf, paneli – ile tylko możliwie z arkusza materiału.

Zmniejsz koszty materiałowe = zwiększone zyski

Rutynowe zagnieżdżanie umieszcza kształty wektorowe tak blisko siebie, jak to możliwe, zapewniając odpowiednią szczelinę, aby umożliwić prawidłowe wycięcie części. Nesting obejmuje opcje kontrolowania kierunku części w odniesieniu do takich rzeczy, jak ziarnistość materiału lub orientacja maszyny.
Zarządzanie warstwami

Warstwy są bardzo skutecznym sposobem na uporządkowanie danych 2D, jednym z głównych zastosowań jest umożliwienie tymczasowego ukrycia danych, z którymi nie korzystałeś. Warstwy mogą być również używane  do grupowania wektorów, których możesz naraz użyć do modelowania powiązanych kształtów w projekcie 3D, aby ułatwić pracę na małej powierzchni.

Możliwość powiązania ścieżek narzędzia z określonymi warstwami i typami danych oznacza, że ​​można tworzyć szablony szablonów narzędzi, które można przypisać do innych części, które mają tę samą strukturę warstw. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach takich jak tworzenie szafek, w których różne projekty mogą być automatycznie obrabiane po skonfigurowaniu szablonu.
Linijki, siatka przyciągania i prowadnice

Linijki, siatka i prowadnice pomagają znacznie uprościć rysowanie i układ części 3D.Opcje te można włączać / wyłączać zgodnie z wymaganiami .W połączeniu z opcjami przyciągania, które automatycznie wykrywają i przyciągają kursor do kluczowych regionów projektu, narzędzia te ułatwiają tworzenie bardzo dokładnych części.
Przycinaj obiekty do granicy wektorów

Narzędzie do przycinania umożliwia jednoczesne przycięcie wszystkich obiektów wewnątrz lub na zewnątrz wybranego obszaru. To sprawia, że tworzenie i drukowanie obszarów lub wzorów w określonej granicy jest bardzo łatwe i szybkie.Tworzenie wektora tekstury

Powtarzające się wzory wektorowe można szybko utworzyć za pomocą narzędzia Utwórz tekstury wektorowe .Łatwo jest modyfikować ustawienia, aby stworzyć nieskończoną liczbę wariantów od regularnych wzorów fal do nierównych, naturalnie wyglądających linii i piasku.
Wektory te można obrabiać za pomocą Profilu ścieżki narzędzia i tekstury w celu utworzenia dekoracyjnych falistych paneli teksturowych wraz z efektami drewna i piaskowania .Można je również wyświetlać na powierzchni 3D, aby dodać jeszcze więcej wariacji.


Inteligentne przyciąganie

Umożliwia to przyciąganie do linii i rozszerzeń, które niekoniecznie istnieją jako geometria. Zmniejsza to potrzebę tworzenia geometrii konstrukcyjnej i byłby pomocny w dopasowywaniu wektorów lub węzłów.


Szybkie skróty 

Pozwala to na łatwiejsze dodawanie do procesu tworzenia i edycji kształtu większej precyzji poprzez umożliwienie wpisania wartości podczas tworzenia geometrii. Jest to obsługiwane w przypadku tworzenia okręgów, elips, prostokątów, wielokątów, gwiazd, polilini oraz podczas edycji węzłów lub transformujących wektorów.

Na przykład podczas przeciągania, aby utworzyć okrąg, możesz wpisać "3R", aby utworzyć okrąg o promieniu 3. Lub też podczas przeciągania możesz wpisać "3D", aby utworzyć taki o średnicy 3.


Sculpting (rzeźbienie) pozwala interaktywnie modyfikować projekty 3D za pomocą narzędzi do rzeźbienia z kontrolą rozmiaru i siły pędzla oraz opcji

• Gładkie, nanieść plamę, usunąć, wymazać z opcjami do podnoszenia, opuszczania lub mieszania zmian

Opcja Zachowaj przezroczystość ogranicza zmiany rzeźbiarskie tylko na powierzchni modelu 3D, a nie "wylanie" na otaczającą płaską płaszczyznę.


Opcja wyświetlania tła w skali szarości umożliwia wyświetlenie obrazu w skali szarości modelu wyświetlanego na ekranie rzeźbienia.
Oznacza to, że możesz lepiej zobaczyć, jak zmiany w rzeźbie wpływają na cały model.

Funkcja Cofnij umożliwia stopniowe przywracanie rzeźbionych zmian do pierwotnego stanu. Umożliwienie cofania zmian w określonych regionach lokalnych bez konieczności cofania jakichkolwiek zmian wprowadzonych do całego modelu.

Rzeźbieniem można sterować za pomocą myszki, a nawet tabletu piórkowego (takiego jak Wacom) i, w nieltórych przypadkach, komputerów PC, które korzystają z ekranu dotykowego.


Turn & Spin Obrót i wirowanie 

Twórz profile spun łatwo dzięki narzędziu do modelowania ,wirowania i obracania.

Narzędzie obrotowe przyjmuje profil i obraca go, podobnie jak tokarka lub koło garncarskie, aby utworzyć zaokrąglony symetryczny komponent. Aby użyć narzędzia, potrzebujesz tylko profilu, który chcesz obrócić. Ten profil powinien reprezentować zewnętrzną granicę kształtu, który chcesz utworzyć.

Ta funkcja może być również używana do tworzenia wysokiej jakości litofanów  (podświetlane zdjęcia obrabiane maszynowo).


3D tekstury z obrazów

Importuj pliki graficzne 2D (kolorowe i czarno-białe) - BMP, JPG, TIF, GIF i natychmiast zamień je na tekstury komponentów 3D, które można zastosować na lub za modelami 3D i obrobić w ramach projektu.

Aspire może być używany do budowania nieskończonej różnorodności tekstur 3D z importowanych obrazów. Tekstury te można łączyć z innymi kształtami 3D w projekcie, a także można je interaktywnie edytować do dowolnego rozmiaru lub wysokości, a także rzeźbić je lub wygładzać w celu dostosowania ich ostatecznego wyglądu przed utworzeniem ścieżki narzędzia.

Ta funkcja może być również używana do tworzenia wysokiej jakości litofanów (podświetlane zdjęcia obrabiane maszynowo).Edytowanie komponentów 3D

Wiele narzędzi do edycji wektorowej, które można wykorzystać na danych 2D w Aspire, można również wykorzystać do edycji komponentów 3D.Kształty mogą być łatwo skalowane, przesuwane, odbijane, zniekształcane, zgrupowane, trymowane i przycinane.

Aspire pozwala również wygładzać obiekt 3D lub dodawać szkic, który tworzy nachylone ściany na części (dobre dla form próżniowych).Oprogramowanie ma również narzędzie do wycinania części Z w celu tworzenia oddzielnych modeli, jeśli rozmiar CNC, oprzyrządowanie lub materiał ogranicza głębokość części, którą można wyciąć.

Widok 3D Manipulowanie komponentem

Dostęp do wielu dynamicznych narzędzi do edycji komponentów można uzyskać bezpośrednio z widoku 3D.Pozwala to na przenoszenie, skalowanie i obracanie obiektów 3D.Ponadto, w jaki sposób można łączyć z innymi kształtami, można dostosować ich wysokość i wysokość dodając pochylenie lub zanikanie.

Edytowanie komponentów w widoku 3D pozwala szybko i łatwo zobaczyć natychmiastowy efekt zmian w modelu złożonym, co skraca czas potrzebny na utworzenie układu 3D.


Elementy trybu lustrzanego

Ta funkcja pozwala zdefiniować poziom komponentu tak, aby odzwierciedlał on wszystkie jego składniki w określony sposób, w oparciu o typ lustra. Pozwala to z łatwością tworzyć przyjemne symetryczne układy.Model przesunięcia

Narzędzie Model przesunięcia tworzy przesunięcie  modelu3D złożonego. Można go użyć, aby powiększyć model lub zmniejszyć jego rozmiar. Jednym z zastosowań jest utworzenie ścianki pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią prasy, formy lub matrycy, aby pomieścić formowany materiał.Menedżer komponentów 3D

Unikalne podejście do modelowania oparte na komponentach Aspire daje ogromną elastyczność przy tworzeniu złożonych projektów. Możliwość pracy na małych prostych elementach ułatwia budowanie elementów potrzebnych do tworzenia złożonych zadań. Daje to również możliwość dalszego edytowania poszczególnych części projektu podczas jego budowania. Takie podejście jest szczególnie przydatne, jeśli musisz dokonać zmian w projekcie na podstawie opinii klientów.

Za pomocą menedżera komponentów (drzewa komponentów) poszczególne obiekty 3D można dostosować w celu zmiany sposobu interakcji między nimi w ramach projektu. Można je dalej uporządkować za pomocą poziomów, aby utworzyć podzespoły kształtów, które najpierw łączą się ze sobą, zanim zostaną dodane do ogólnego kształtu modelu.
Po wprowadzeniu zmian w komponencie model 3D zostanie zaktualizowany, aby natychmiast pokazać efekty wybranych opcji, ułatwiając iterację różnych opcji projektowych.


Importuj modele 3D i obiekty Clip Art(STL, OBJ, 3DM itp.)

Każdy model utworzony w Aspire można zapisać jako element Clip Art do wykorzystania w innych projektach.

Importuj pliki siatki 3D utworzone w innym oprogramowaniu CAD, takim jak
 
• Rhino, SolidWorks, AutoCAD, Silo, MOI, Blender, SketchUp itp.
• Formaty plików STL, 3D DXF, OBJ, 3DS, VRML, 3DM, SKP 

Interaktywna zmiana rozmiaru i orientacji zaimportowanych modeli 3D.
Interakcyjnie obracaj pliki siatki 3D do wymaganej orientacji, aby dodać je do projektu.
Błyskawicznie zamieniaj projekty z modeli wypukłych na zagłębione gniazda formy.

Łatwe w użyciu narzędzia do interaktywnego przeciągania i upuszczania, rozmiaru, lustra, obracania i zniekształcania umożliwiają edytowanie projektów clipartów 3D i modelowanych komponentów w celu natychmiastowego tworzenia nieograniczonych wariantów projektu.


Inteligentny format pliku Clipart - 3DClip

Specjalny format pliku 3DCLIP firmy Aspire pozwala zapisać jeden lub więcej komponentów 3D jako model zachowujący poszczególne elementy komponentu użyte do jego utworzenia. Zamiast zapisywać kilka pojedynczych plików, aby objąć wszystkie zmiany, umożliwiają one wyeksportowanie pojedynczego pliku clipart, który zachowuje strukturę komponentów. Widoczność poszczególnych komponentów może zostać zmieniona, nawet po zaimportowaniu projektu do nowego modelu. W ten sposób powstaje "Inteligentny Clipart".

Komponent, grupę elementów , poziom lub widoczny model złożony można wyeksportować z dowolnej sesji Aspire, aby dodać ją do biblioteki clipartów, a następnie zaimportować i ponownie wykorzystać całość lub część w innym projekcie.


Przeglądarka plików Clip Art

Zakładka Clipart zapewnia szybki i wygodny dostęp do plików Vectric zawierających komponenty 3D lub grafikę wektorową 2D. Umożliwia to łatwe ponowne wykorzystanie wcześniej utworzonych kształtów w nowych projektach.

Ta karta zawiera przeglądarkę bibliotek, która pozwala dodawać foldery zawierające komponenty 3D do oprogramowania lub możesz użyć opcji plików lokalnych, która pozwala szybko zobaczyć zawartość kilku folderów komponentów 3D w jednym miejscu.
Oprogramowanie pozwala wybrać, lub wyświetlić tylko zawartość bieżącego folderu, czy maksymalnie 3 podfoldery, co ułatwia dostęp do wielu modeli jednocześnie.

Możesz "przeciągnąć i upuścić" miniaturę w widoku 2D lub 3D, a wybrany obiekt zostanie zaimportowany w miejscu upuszczonej miniatury i dodany do drzewa komponentów modelu.
Karta Clipart to świetny sposób przeglądania i wybierania z darmowej grafiki, która jest dołączona do Aspire. Oprócz dużej liczby plików, które są dołączone do oprogramowania (patrz sekcja Wolne Clipart poniżej) Vectric ma również dwie strony internetowe, które oferują dodatkowe pliki do sprzedaży;Art Vector 3D posiada bibliotekę ponad 1500 wysokiej jakości, gotowych do obróbki CNC modeli wymiarowych. Można je nabyć, pobrać i wyrzeźbić jako pojedyncze modele lub połączyć w celu uzyskania bardziej złożonych projektów.
Design & Make przenosi koncepcję clip artu na kolejny poziom. Oferują projekty obejmujące 5 + indywidualne modele tematyczne wraz z sugerowanymi układami. Można je zestawić w celu wykonania projektu, który można dodatkowo dostosować za pomocą tekstu lub innych ozdób, dzięki czemu można szybko i łatwo tworzyć niestandardowe projekty 3D w systemie CNC.


Bezpłatny 3D Clipart (o wartości ponad 5000 USD)

Dysk instalacyjny Aspire zawiera wiele różnych plików graficznych 2D i 3D, które można wykorzystać w swoich własnych projektach lub edytować, aby stworzyć własne odmiany.

Pliki zawierają mieszankę formatów. Grafika 2D (110 pozycji) ma format CRV, który można otworzyć w VCarve Pro lub Aspire. Większość plików 3D to V3M lub 3DCLIP, z których niektóre mają indywidualne Komponenty zapisane w pliku (patrz sekcja Inteligentny Clipart). Dla panelu, ekranów, splotów i niektórych wstążek znajdują się pliki CRV3D, które zawierają wektory, dzięki czemu można zobaczyć, jak niektóre pliki zostały utworzone i łatwo edytować i odtwarzać własne wersje. Istnieje również 40 plików stworzonych specjalnie do użycia z funkcją Utwórz „kafelek” tekstury.

Ponad 150 modeli to wysokiej jakości fragmenty clipartów 3D z Vector Art 3D. Każda z nich jest prezentowana w 3 różnych stylach, podniesiona, podzielona i zagłębiona (a więc w sumie 450+ wariantów), koszt zakupu tych plików po prostu wyniósłby ponad 5000 USD, gdyby został zakupiony ze strony internetowej Vector Art 3D.

Na dysku znajduje się prawie 700 różnych indywidualnych projektów w wielu wariantach obejmujących ponad 1350 różnych plików. Możesz przeczytać więcej na temat specyfiki plików i zobaczyć katalog modeli, klikając poniższy link.
Zobacz przewodnik i katalog w formacie 3D Clipart (PDF) (13Mb)>
 Ścieżki narzędzi

Ustawienia materiału

Odwoływanie się do oprogramowania, w jaki sposób konfiguruje się system CNC, jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu. Podsumowanie Konfiguracji Materiału wyświetlane jest w górnej części zakładki Ścieżka narzędzia, co umożliwia szybkie sprawdzenie ustawień przed rozpoczęciem obliczania ścieżek narzędzia. Każda z tych wartości może być łatwo dostosowana, aby zmienić odniesienie do narzędzia dla położenia zerowego X, Y lub Z, przesunąć pozycję modelu w materiale, dostosować położenie, od którego maszyna się rozpoczyna, lub określić odległość, aby zapewnić podniesienie narzędzia ponad wszelkie używane zaciski.


Profilowanie produkcji 2D

Wykorzystując strategię ścieżki narzędzia profilowania, obiekty mogą być wycinane szybko i wydajnie. Po prostu wybierz kształty wektorowe, które chcesz profilować, wybierz narzędzie z bazy danych narzędzi, a oprogramowanie zrobi resztę. Profil automatycznie kompensuje promień narzędzia i sortu zagnieżdżone kształty, aby zapewnić, że wewnętrzne kształty, takie jak środek litery "O" zostaną obcięte przed zewnętrznym kształtem (aby części nie zostały uwolnione z materiału przed jego wycięciem). Pełna kontrola kierunku cięcia jest oferowana wraz z automatyczną lub ręczną kontrolą punktu wejścia narzędzia dla każdego kształtu.
Obróbka profili obejmuje opcje cięcia produkcyjnego, które zapewniają, że części mogą być utrzymywane na miejscu i precyzyjnie obrabiane za pomocą wysokiej jakości krawędzi i detali narożnych.
• Zakładki 3D zapewniające płynniejsze profilowanie oraz zaawansowane opcje automatycznego pozycjonowania w celu przytrzymania części w miejscu podczas obróbki
• Lead In / Out i Overcut distance, aby zapobiec pojawianiu się znaków rozwarcia na komponentach
• Zaawansowane opcje rampy do kontrolowania, w jaki sposób frez wchodzi w materiał, zmniejszając gromadzenie się ciepła i zużycie frezu
• Profil wokół zewnątrz / wewnątrz otwartych kształtów
• Ostre wewnętrzne i zewnętrzne, fazowane krawędzie i narożniki
• Last Pass Allowance
Wycinanie może odbywać się w wielu przejściach w zależności od maksymalnej głębokości cięcia użytego narzędzia, a dodatni lub ujemny dodatek można określić, aby "wyciąć" lub "przeciąć" kształt, jeśli jest to wymagane. Liczba przejść na wycięciu może być edytowana bardzo precyzyjnie, aby umożliwić bardzo cienkie cięcia końcowe lub indywidualne dodać lub usunąć określone głębokości cięcia.

Dla ostatniego przejścia w ścieżce narzędzia profilowego można określić oddzielny przydział ostatniego przejścia. W przypadku przyznania tego dodatku, wszystkie oprócz ostatniego podania zostaną przecięte przez określony limit, przy czym ostatnie przejście jest jedynym przejściem, które prowadzi do rzeczywistej krawędzi części.Może to znacznie poprawić wykończenie na krawędzi.

Możliwość określenia tych kwadratowych narożników jest kolejną ważną funkcją. Jest to często używane podczas profilowania za pomocą narzędzia V-Bit, gdzie przy tradycyjnej ścieżce narzędzia narzędzie "toczy" wokół ostrego zewnętrznego naroża pozostawiając promień na wierzchołku fazowania utworzonego przez narzędzie, z opcją "kwadratowych narożników" zamiast tego zostanie utworzony kątowy skos.

Ścieżka profilowa jest prawdopodobnie najważniejszą dostępną opcją ścieżki narzędzia. Jest używana do niektórych najprostszych, a także najbardziej skomplikowanych czynności, jakie możesz wykonać w swoim systemie CNC.

Oprogramowanie zostało tak skonstruowane, aby umożliwić dostosowanie, czy potrzebujesz prostych opcji szybkiego wycinania, czy też chcesz uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji kontrolujących cięcie poszczególnych materiałów. Dzięki temu zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy mogą decydować o tym, ile informacji ma być prezentowane podczas tworzenia tej często używanej funkcji.


Szybkie i wydajne kieszeniowanie (Pocketing)–optymalne użycie dwóch narzędzi


Szlak kieszeniowania sprawia, że obróbka materiału z wnętrza kształtu wektora jest skuteczna i łatwa do osiągnięcia. Wystarczy zaznaczyć wszystkie wektory definiujące kształty, które chcesz wyciąć, a program posortuje wektory w celu automatycznego identyfikowania wysp i przesunięcia granic dla wybranego promienia narzędzia. 
Ścieżka 2D do zagnieżdżania ma możliwość bardzo precyzyjnego kontrolowania głębokości przejść,  automatycznie w oparciu o ustawienia narzędzia, albo w razie potrzeby użytkownik może określić dowolną kombinację głębokości dla określonego narzędzia.

Zarówno "wspinanie" jak i tradycyjne kierunki cięcia mogą być ustawione aby uzyskać najlepsze możliwe wykończenie krawędzi dla wybranego materiału i narzędzia. Narzędzie może być wprowadzone pochyło aby zredukować siły działające podczas zagłębiania się w materiał. 

Wiercenie

Niezależnie od tego, czy wiercisz pojedyncze dziury czy setki, wystarczy zaznaczyć wektory reprezentujące otwory, a oprogramowanie wywierci środek każdego wektora na określoną głębokość.

Funkcja grupowania ułatwia łączenie wszystkich wektorów dla danej strategii ścieżki narzędzia, więc wystarczy wybrać tylko jeden z nich. Baza narzędzi zawiera dedykowany typ narzędzia wiertniczego, dzięki czemu można zobaczyć geometrykę narzędzia w podglądzie ścieżki.

Oprócz pojedynczego wiercenia użytkownik ma również możliwość aktywacji funkcji Wiercenie stopniowe, które wierci do określonej głębokości, cofa narzędzie, aby usunąć wióry, wierci do następnego kroku, cofa narzędzie i tak dalej, aż wymagana głębokość końcowa zostanie osiągnięta.

Precyzyjne rzeźbienie V-Carving

V-Carving wykorzystuje stały frez kątowy, który porusza się z płynną zmienną głębokością, aby stworzyć efekt 3D rzeźbiony w pracy, podobny do tego, w jaki sposób rzemieślnik pracowałby ręcznie. Oprogramowanie automatycznie oblicza ścieżkę zdefiniowaną przez kombinację kąta określonego narzędzia oraz szerokości i kształtu obrabianych wektorów.
Niezwykle szybki i solidny silnik Vectric VCarving obsługuje skomplikowane projekty z łatwością zapewniając zarówno szybką skale obliczeń, jak i niezawodną obsługę niedoskonałych danych.

Oprócz "prostego" VCarving, oprogramowanie obsługuje wiele zaawansowanych strategii VCarving, takich jak "Flat Bottomed" v-carving, opcjonalnie za pomocą drugiego płaskiego narzędzia dna, aby optymalnie usunąć płaskie obszary.

Opcja Use Vector Start Points pozwala wybrać pozycje, w które narzędzie wejdzie do materiału. W przypadku niektórych zastosowań może to pomóc w zmniejszeniu obciążenia , jako potencjalne oznakowanie gotowej części, wytworzonej przez drgania narzędzia podczas zanurzania w głębokim obszarze.

Inną zaawansowaną funkcją jest obsługa obszarów w kształcie litery V szerszych niż narzędzie poprzez wykonywanie wielu przejść w celu uzyskania wymaganej głębokości. Robi to automatycznie oprogramowanie, gdy rzeźbiony obszar jest głębszy niż maksymalna głębokość cięcia narzędzia.


Wypukła obróbka pryzmatyczna

Strategia obróbki Raised Prism jest idealna do cięcia wysokiej jakości liter i kształtów na znakach do restauracji, hoteli, barów itp., Które wyglądają jak  ręcznie robione.

• Wypukła rzeźba pryzmatyczna wykorzystuje kąt boczny frezów V do szybkiego formowania nachylonych boków wokół wybranych kształtów.

• Automatycznie oblicza grubość materiału wymaganą do utworzenia pełnego pryzmatu w zależności od wielkości zadania i kąta cięcia.

• Oblicza wiele przebiegów Z, gdy wymagana jest zgrubna obróbka w celu usunięcia materiału z otaczającego kształtu pryzmatu.

• Zazwyczaj używany podczas wycinania wypukłych liter na znakach.


Ścieżka do formowania (Moulding Toolpath)

Ta funkcja generuje wydajną i gładką ścieżkę narzędzia do cięcia kształtów 3D, takich jak listwy, łuki i ramki, które mają stały przekrój. Kształt określa się, wybierając dwa wektory;pierwszy będzie reprezentował krzywą napędową kształtu, a drugi definiuje przekrój poprzeczny, który w efekcie będzie wytłaczany wzdłuż krzywej napędu, aby utworzyć wykrojony kształt podczas obróbki.

Funkcja Molding Toolpath umożliwia określenie dwóch narzędzi, z których jeden działa na zasadzie "obróbki zgrubnej" dla większości materiałów z większym narzędziem, a drugi dla "Wykańczania".Molding Toolpath

Molding Tooplpath ma kilka sprytnych opcji do dalszej poprawy wykończenia i wydajności. W przypadku narzędzia "Finisch" można wybrać "Vary Stepover", można go użyć do poprawy wykończenia kształtów, które mają wiele ostrych kątów lub krzywych na przekroju.

W przypadku narzędzia "Rough (obróbki zgrubnej) " można wybrać, aby wstępnie ukończyć wszystkie płaskie (poziome) obszary na przekroju poprzecznym, które są wspólne dla wielu kształtów formowania. Użycie tej opcji pozwala również uniknąć tworzenia ścieżki narzędzia "Finisch" w tych płaskich obszarach, co dodatkowo zwiększa oszczędność czasu podczas obróbki.


Fluting Ścieżki narzędzia- rampa wejścia / wyjścia

Fluting jest specjalnym typem ścieżki narzędziowej do cięcia zwężających się rowków,  poprzez dociskanie frezu do i z materiału. Podczas korzystania z tej ścieżki narzędzia ,program steruje narzędziem wzdłuż środka wektora, co pozwala kontrolować sposób, w jaki narzędzie przechodzi do początku i końca każdego zaznaczonego obiektu. Ma wiele interesujących zastosowań poza zwykłymi zastosowaniami, których można oczekiwać w przypadku tego typu operacji.
Idealny do:

• Obróbka drewna i litej powierzchni.
• Wyżłobienia na kolumnach i kominkach
• Rowki odpływu na zlewozmywakach i urządzeniach prysznicowych
• Opcje pochylania i wywijania w celu uzyskania wyjątkowych efektów dekoracyjnychWydajna Ścieżka Tekstury

Teksturowane panele są często używane przez projektantów wnętrz i architektów,  tekstury są również bardzo przydatną opcją do tworzenia tła na znakach wymiarowych.Vectric ma unikatowe podejście do generowania unikalnych "ręcznie rzeźbionych" wyglądających tekstur, które wciąż pracują niezwykle wydajnie.

Po określeniu narzędzia (zazwyczaj profil ostro zakończony lub okrągły) dostępne są różne ustawienia, umożliwiające ustawienie charakterystyki ścieżki tekstowej. Aby nadać tym teksturom bardziej naturalny i mniej maszynowy wygląd, można ustawić różne poziomy losowości. Ścieżka narzędzia będzie replikować ten sam rodzaj ruchu, który zostałby wykonany przez kogoś używającego dłuta, aby wyrzeźbić zachodzące na siebie pociągnięcia w materiale. Stworzenie tego jako ruchu ścieżki narzędziowej (a nie jako modelu 3D) zminimalizuje ręczne wykończenie, a także czas obróbki potrzebny do jego cięcia.

Tekstury można również "przyciąć" do granicy wektora, umożliwiając tworzenie tego rodzaju wykończenia w obszarze tła zadania. Jest to wygląd bardzo popularny wśród twórców znaków przy użyciu oprogramowania Vectric.


 
Ścieżka dla autodopasowania

Opcje ścieżki autodopasowania umożliwiają obliczenie przekrojów profili wycięć i kieszeniowania ścieżek dla części, które mają zostać zmontowane w celu wykonania gniazda i wkładki.

Automatyczna korekcja promienia frezu w okolicach narożnych zapewniająca dopasowanie męskich kształtów do kobiecych kieszeni lub wnęk

Pozwala na zapewnienie wystarczającej "luki", aby można było dopasować części
4 różne opcje dopasowania, które zostały przygotowane tak aby projektowanie dopasowania w czasie obróbki było łatwe i bezpośrednie (Prosty, Krokowy, Kieszeń i Otwór)

Idealna opcja dla producentów znaków, stolarzy, producentów tworzyw sztucznych i solidnych elementów wykończeniowych, którzy potrzebują wyciąć części, które są blisko siebie.
      


Powierzchnia wykończenia 3D

Istnieją dwie ścieżki narzędzia, które są zwykle używane do obróbki części 3D  w Aspire. Obszary, w których te ścieżki narzędziowe są odcinane, są regulowane przez wybranie jednej z trzech opcji  granicznych obróbki: granica modelu, granica materiału lub wybrane wektory. Granica modelu będzie wykorzystywała zewnętrzną sylwetkę Złożonego Modelu (wszystkie Komponenty 3D widoczne w Widoku 3D) w momencie obliczania. Oznacza to, że nie ma potrzeby tworzenia wokół nich granicy wektora dla tych operacji. Materiał graniczny utworzy ścieżkę narzędzia, która całkowicie wypełni cały obszar zadań. Wybrane wektory będą używać dowolnych wektorów wybranych w widoku 2D jako granicę dla ścieżki narzędzia.

Aby usunąć większość niechcianych zapasów tak szybko, jak to możliwe, większość zadań wymaga obliczenia ścieżki obróbki zgrubnej 3D. Dostępne są dwie strategie zgrubne Z-Level i 3D Raster, z których każda ma zalety w zależności od rodzaju przycinanego kształtu. Ścieżka narzędziowa ma również opcję określenia naddatku, aby pozostawić powłokę materiału ochronnego na części, aby zakończyć cięcie w celu oczyszczenia.
Obróbka wykańczająca 3D odcina część 3D zadania do dokładnego rozmiaru. Parametry narzędzia pozwalają zrównoważyć jakość wykończenia powierzchni z czasem, jaki zajmie część do cięcia.W zależności od kształtu części można wybrać strategie cięcia Raster i Offset.
Szczegółowe regiony mogą być obrabiane selektywnie za pomocą mniejszych frezów, aby zapewnić dokładną obróbkę najdrobniejszych detali w projekcie 3D.

Ścieżka narzędzia projektu na modelu 3D 

Konwencjonalne strategie ścieżki 2D / 2.5D w Aspire można również rzutować na leżącą pod spodem powierzchnię modelu 3D. Dzięki temu tekst lub inne kształty, które podążają za konturami 3D części, można wydajnie obrobić na modelu 3D.

• VCarve lub grawerowania na stałej głębokości na powierzchni 3D
• Kieszeń, profil, wiertło i tekstura na modelu 3DPodgląd wysokiej jakości ścieżki narzędziowej

Jednym z najważniejszych narzędzi wydajności dostępnych w oprogramowaniu jest realistyczna obsługa podglądu ścieżki narzędzia 3D. Wyniki każdego pojedynczego użytkownika lub kombinacji wszystkich ścieżek narzędzia można przeglądać, dzieląc na model podglądu 3D. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy twoja praca jest prostą ścieżką narzędzia z jednym narzędziem, czy też stworzoną na podstawie złożonej kombinacji narzędzi i strategii na różnych poziomach, możesz być pewny, że praca będzie zrobiona dobrze za pierwszym razem.

Oprócz tego, że ścieżki narzędziowe są bezbłędne, bardzo dobre narzędzie sprzedaży zapewnia wysoka jakość wykonania i możliwość korzystania z rzeczywistych tekstur materiałów i kolorów wypełnienia. Korzystając z symulacji, możesz tworzyć projekty klientów i oceniać opcje projektu bez konieczności wycinania czegokolwiek!

Jeśli w widoku 3D nie ma żadnego modelu złożonego (komponenty 3D), Aspire zachowa widoczność bloku symulacji podglądu w widoku 3D, gdy formularz podglądu zostanie zamknięty. Ułatwia to pracę przy zadaniu, które ma tylko wektory z ścieżkami narzędzia 2D i 2.5D, ponieważ zachowuje zdolność widzenia wyników ścieżek narzędzi podczas uzyskiwania dostępu do innych funkcji.Szacowany czas obróbki

Aby oszacować, jak długo ścieżka będzie obrabiana, program obliczy czas na podstawie długości ścieżki i określonego posuwu i szybkości, które zostały wprowadzone dla wybranego narzędzia. Może być to poprawione przez operatora przez edycję "współczynnika skali", dzięki czemu z czasem wartość może być zoptymalizowana w oparciu o rzeczywistą wydajność maszyny, aby zapewnić, że oszacowanie jest jak najbliżej rzeczywistego czasu obróbki.Ścieżka kafelkowa 

Pozwala podzielić ścieżkę na mniejsze kafelki tak, aby
dopasować ją do ograniczeń materiału lub maszyny
Korzystanie z opcji Ścieżka Kafelkowa pozwala na obróbkę obiektów i wzorów, które są wielokrotnie większe niż miejsce dostępne na stole maszyny CNC.
Proces ten jest również nieoceniony, jeśli maksymalne wymiary materiałów są ograniczone. W obydwu przypadkach znacznie większy projekt może być obrabiany przez podzielenie ścieżki narzędzia do kontrolowanych kafelków lub pasków, z których każdy może się zmieścić w wymiarach stołu maszyny CNC lub na dostępnych blokach materiałowych. Ta opcja może być również użyta w wydaniu Desktop, aby utworzyć płytki, które są mniejsze od limitu obszaru roboczego.
Po docięciu kafelki mogą zostać ponownie połączone tak aby tworzyły jedną całość.Szablony ścieżki narzędzia

Szablony ścieżki narzędzi pozwalają poprawić efektywność procesów produkcyjnych, zapisując pełne ustawienia ścieżki narzędzia dla typowych operacji. Te ustawienia można  ponownie wykorzystać w dowolnym momencie w innej geometrii projektu. Często stosowane strategie i oprzyrządowanie można w ten sposób szybko i łatwo zastosować do podobnych zadań.Narzędzie formujące  

Narzędzie formujące - własne, niestandardowe kształty frezów
Program umożliwia dodawanie własnych niestandardowych kształtów do biblioteki narzędzi i generowanie ścieżek narzędzi oraz symulowanie rezultatów!

Teraz możesz symulować efekty skomplikowanych frezów Roman Ogee, Round Over bits i innych niestandardowych kształtów narzędzi, jakie tylko zapragniesz. Wystarczy narysować profil narzędzia za pomocą narzędzi rysowania wektora lub zaimportować profil od producenta i dodać narzędzie do listy. W bazie danych narzędzi można określić szybkość posuwu, prędkość obrotową wrzeciona, głębokość cięcia itp., identycznie, jak w przypadku wszystkich standardowych typów narzędzi.
Ścieżki narzędzi osi obrotowej

Owijana obróbka Osi obrotowej  pozwala na zapisywanie i uruchamianie wszystkich ścieżek narzędzia w oprogramowaniu na obrabiarkach CNC wyposażonych w obrotowe osie  lub obrotowe konfiguracje. Te funkcje konfiguracji pozwalają również określić konfigurację części obrotowej i wyświetlić zawinięte wyniki w widoku 3D.
Ta funkcja może być używana do projektowania i wycinania projektów, takich jak karbowane kolumny ,lekko skręcone lub grawerowanie tekstu na okrągłych projektach.
Uwaga: Ta funkcja obejmuje standardowe 3-osiowe ścieżki narzędzia wokół osi cylindrycznej, zastępując jedną z osi liniowych w celu napędzania obrotu bloku materiału podczas jego cięcia.Grawerowanie tabliczek produkcyjnych

Grawerowanie tabliczek produkcyjnych pozwala łączyć listy tekstowe z szablonami na identyfikatory i płyty przemysłowe. Może być używany do scalania list CSV i tekstowych za pomocą zmiennych, które mogą automatycznie się skalować, tak aby pasowały do przygotowanego wcześniej układu.


Szybkie grawerowanie narzędziami diamentowym

Szybkie grawerowanie można wykorzystywać do tworzenia ścieżek dla diamentowych narzędzi. Jest to zazwyczaj wykorzystywane do grawerowania wyrobów takich jak prezenty, nagrody, plakietki, odznaki, długopisy, trofea itp.
Utwórz scaloną ścieżkę narzędzia

Funkcja łączenia ścieżek maszynowych umożliwia łączenie ścieżek narzędzia, które wykorzystują to samo narzędzie w jednej, nowej ścieżce narzędziowej, która jest generalnie wydajniejsza niż przecinanie składowych ścieżek narzędziowych niezależnie. Może to być szczególnie przydatne, jeśli chcesz wyciąć kompletną, indywidualną część, zanim CNC przejdzie do następnego elementu, ponieważ może łączyć ścieżki narzędziowe w poszczególne komponenty.


Kopiowanie szeregu ścieżek

Podobnie jak narzędzie Kopiuj obszar, ta funkcja pozwala na powielanie jednej lub więcej ścieżek narzędziowych (ich potomków) w postaci bloku, w oparciu o wprowadzone wymiary w jego właściwościach.Arkusz z podsumowaniem prac

Polecenie Create Job Setup Sheet pozwala utworzyć arkusz podsumowania, który zawiera szczegółowe informacje na temat ważnych informacji potrzebnych przy maszynie CNC podczas uruchamiania ścieżek narzędziowych. Może być także użyty jako odniesienie do zapewnienia prawidłowej konfiguracji, załadowania właściwego narzędzia itp. Arkusza można także użyć do archiwizacji starej pracy jako szybkiego pliku podglądowego, aby zobaczyć, jak wygląda praca i jaki rodzaj obróbki był w tym projekcie.
Arkusz możesz także edytować po to, aby zmienić logo na obraz własny, dostosować kolory nagłówka, stopki i obramowania, a nawet dostosować sekcje informacji.
 Inne funkcje

Importuj ścieżki z innych programów Vectric

Ścieżki generowane w programie PhotoVCarve, Cut3D lub Vector Art Machinist 3D można importować do programu Cut2D, aby połączyć z innymi typami ścieżek narzędzi.
Można importować i ustawiać wiele projektów, w których można dodawać i obrabiać dodatkowe elementy. Wszystkie ścieżki narzędzia można następnie wyświetlić i zapisać z poziomu oprogramowania.
Uwaga: PhotoVCarve, Cut3D i Vector Art 3D Machinist są osobnymi produktami.


Drukowanie

Zawartość widoku Podgląd 2D lub 3D można drukować przy użyciu polecenia Drukuj w menu Plik. Wystarczy wybrać widok, który chcesz wydrukować (2D lub 3D), a następnie kliknij polecenie Drukuj. Standardowe okno dialogowe drukarki Windows umożliwia wybranie drukarki i dostosowanie jej właściwości. Po kliknięciu przycisku OK w tym oknie dialogowym obraz zostanie wydrukowany.

Polecenie "Drukuj Podgląd" w menu Plik umożliwia sprawdzenie układu strony przed wydrukowaniem. Drukowany widok jest zawsze skalowany tak aby dopasować go do aktualnie wybranego rozmiaru strony (w tym marginesu). Rysunki nie są więc drukowane w rzeczywistym rozmiarze i na wielu stronach.
Miniatury plików

Pliki zapisane w programie (* .CRV) zawierają obraz miniatur. Eksplorator Windows może wykorzystać te miniatury, aby wyświetlić podgląd każdego pliku podczas przeglądania folderu.

Oprogramowanie obsługuje również funkcję przeciągania i upuszczania plików w systemie Windows, aby szybko dodać fragmenty kompozycji 2D do istniejącego pliku bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows. Po otwarciu Eksploratora Windows wystarczy kliknąć i przeciągnąć miniaturkę pliku 2D, który ma zostać wyświetlony z okna Eksploratora Windows do widoku 2D. Wybrany plik zostanie automatycznie zaimportowany i wyświetlony w programie.
Samouczki wideo

Aspire zawiera ponad 35 godzin samouczków wideo i wszystkie pliki danych potrzebne do pracy z przykładami. Są one podzielone na sekcje zaczynające się od projektów Rozpoczęcie pracy, co pozwala zobaczyć proces tworzenia kompletnej części i rozpocząć zrozumienie ogólnego przepływu pracy. Następnie są filmy wideo, które obejmują każdy obszar korzystania z programu.

Filmy mają na celu zapoznanie Cię krok po kroku z różnymi typami projektów, aby wyjaśnić kluczowe metody, z których będziesz korzystać w oprogramowaniu i zaprezentować je na rzeczywistych przykładach. Możesz po prostu oglądać i wchłonąć zawartość lub postępować zgodnie ze wskazówkami, zatrzymując się w razie potrzeby, aby wykonać zadanie. Oprócz nauki korzystania z programu, filmy wideo zawierają porady i wskazówki dotyczące lepszego korzystania z oprogramowania. Rezultat każdego projektu (wraz z Clip Art) zapewnia bibliotekę części, które można obrabiać w celu tworzenia przykładowych plików w celu poprawy umiejętności CNC lub w celu zademonstrowania swoich możliwości potencjalnym klientom.Wsparcie techniczne i  Vectric Forum


Jedną z najważniejszych funkcji każdego programu nie znajduje się w programie. Jest to wsparcie i zasoby dostępne podczas uczenia się programu lub gdy masz pytanie jak coś działa a nawet sugestia dla nowej funkcji.

Firma Vectric posiada dedykowaną stronę wsparcia http://support.vectric.com. Ten portal umożliwia szybkie uzyskanie dostępu do Samouczków wideo, Forum Użytkowników Vectric (patrz poniżej), Darmowe miesięczne projekty dla Aspire i VCarve, Aktualizacje programów, Opcje aktualizacji, Gadżety i FAQ (Najczęściej zadawane pytania). Strony FAQ zawierają wyszukiwane pytania ogólne i odpowiedzi na pytania dotyczące oprogramowania.


Firma Vectric posiada dedykowaną stronę wsparcia http://support.vectric.com. Portal ten umożliwia szybki dostęp do samouczków wideo, forum użytkowników Vectric (patrz poniżej), darmowych projektów miesięcznych dla Aspire i VCarve, aktualizacji programów, opcji uaktualnień, gadżetów i strony z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Strony z często zadawanymi pytaniami zawierają przeszukiwane ogólne i programowe pytania i odpowiedzi.

Jesteśmy bardzo dumni z jakości naszego oprogramowania i utrzymania aktywnego, otwartego forum pod adresem http://vectric.com/forum/. Forum pozwala użytkownikom zadawać pytania i omawiać techniki związane z CNC i oprogramowaniem. Oprócz bezpośredniego wkładu firmy Vectric istnieje wielu entuzjastycznych użytkowników, którzy zawsze chętnie pomagają w dowolnym temacie związanym z obróbką CNC. Inną, bardzo interesującą częścią forum jest obszar galerii, w którym użytkownicy mogą publikować zdjęcia projektów, które wykonali przy użyciu oprogramowania Vectric, są tam bardzo ładne przykłady pracy.

Wersja 64-bit

Program zawiera instalator dla 32-bit i 64-bit systemów operacyjnych. Instalator automatycznie wykryje i zainstaluje wersję dla twojego PC.
Wersja 64-bit pozwala programowi na użycie całej pamięci RAM dostępnej na komputerze, pozwala to na szybszą prace w przypadku dużych, wymagających dużej ilości pamięci operacji.

Gadżety

Gadżety to małe programy, które dodają dodatkową funkcjonalność do Cut2D Pro. Mogą być wykorzystane do dodawania nowych funkcji dla oprogramowania lub zautomatyzowania wspólnych sekwencji zadań. Przykładowo zawierają dodanie możliwości wycinania połączeń typu jaskółczego ogona ze standardowym frezem i stosowanie szablonów ścieżek do każdego arkusza w zagnieżdzonym zadaniu poprzez automatyczne przetworzenie i zapisywanie plików dla twojego narzędzia. Możesz także skojarzyć określone kombinacje klawiszy, aby szybko uzyskać do nich dostęp w ramach codziennej pacy.

Możesz zobaczyć dostępne gadżety dla Vectric na stronie http://gadgets.vectric.com.


I wiele więcej ...

Udało nam się tylko przedstawić krótki przegląd niektórych funkcji oprogramowania. Aby naprawdę zrozumieć szybkość, łatwość obsługi i pełny zakres tego, co program może zrobić, pobierz wersję próbną i wypróbuj ją sam.

Samouczki wideo pozwolą szybko rozpocząć pracę, a wersja testowa jest dostarczana z szeregiem standardowych plików demonstracyjnych, które można skalować i wycinać na własnej maszynie za pomocą własnych narzędzi do sprawdzania jakości ścieżek narzędziowych z oprogramowania i kompatybilności z twoja maszyna. Oprócz standardowych plików demonstracyjnych, które dostarczamy, można załadować dowolny z własnych plików danych i wyświetlić je za pomocą standardowych możliwości symulacji ścieżki narzędzia programu.

Wreszcie, jeśli dotarłeś tak daleko, chcielibyśmy podziękować ci za zainteresowanie oprogramowaniem Vectric i zachęcić cię do ...
Pobierz bezpłatną , bez rejestracji wersję próbną Vectric zobacz, co oprogramowanie może zrobić dla Ciebie!

Profilowanie produkcji 2D
Wykorzystując strategię ścieżki narzędzia profilowania, obiekty mogą być wycinane szybko i wydajnie. Po prostu wybierz kształty wektorowe, które chcesz profilować, wybierz narzędzie z bazy danych narzędzi, a oprogramowanie zrobi resztę. Profil automatycznie kompensuje promień narzędzia i sortu zagnieżdżone kształty, aby zapewnić, że wewnętrzne kształty, takie jak środek litery "O" zostaną obcięte przed zewnętrznym kształtem (aby części nie zostały uwolnione z materiału przed jego wycięciem). Pełna kontrola kierunku cięcia jest oferowana wraz z automatyczną lub ręczną kontrolą punktu wejścia narzędzia dla każdego kształtu.
Obróbka profili obejmuje opcje cięcia produkcyjnego, które zapewniają, że części mogą być utrzymywane na miejscu i precyzyjnie obrabiane za pomocą wysokiej jakości krawędzi i detali narożnych.
    • Zakładki 3D zapewniające płynniejsze profilowanie oraz zaawansowane opcje automatycznego pozycjonowania w celu przytrzymania części w miejscu podczas obróbki
    • Lead In / Out i Overcut distance, aby zapobiec pojawianiu się znaków rozwarcia na komponentach
    • Zaawansowane opcje rampy do kontrolowania, w jaki sposób frez wchodzi w materiał, zmniejszając gromadzenie się ciepła i zużycie frezu
    • Profil wokół zewnątrz / wewnątrz otwartych kształtów
    • Ostre wewnętrzne i zewnętrzne, fazowane krawędzie i narożniki
    • Last Pass Allowance
Wycinanie może odbywać się w wielu przejściach w zależności od maksymalnej głębokości cięcia użytego narzędzia, a dodatni lub ujemny dodatek można określić, aby "wyciąć" lub "przeciąć" kształt, jeśli jest to wymagane. Liczba przejść na wycięciu może być edytowana bardzo precyzyjnie, aby umożliwić bardzo cienkie cięcia końcowe lub indywidualne dodać lub usunąć określone głębokości cięcia.
Dla ostatniego przejścia w ścieżce narzędzia profilowego można określić oddzielny przydział ostatniego przejścia. W przypadku przyznania tego dodatku, wszystkie oprócz ostatniego podania zostaną przecięte przez określony limit, przy czym ostatnie przejście jest jedynym przejściem, które prowadzi do rzeczywistej krawędzi części.Może to znacznie poprawić wykończenie na krawędzi.
Możliwość określenia tych kwadratowych narożników jest kolejną ważną funkcją. Jest to często używane podczas profilowania za pomocą narzędzia V-Bit, gdzie przy tradycyjnej ścieżce narzędzia narzędzie "toczy" wokół ostrego zewnętrznego naroża pozostawiając promień na wierzchołku fazowania utworzonego przez narzędzie, z opcją "kwadratowych narożników" zamiast tego zostanie utworzony kątowy skos.
Ścieżka profilowa jest prawdopodobnie najważniejszą dostępną opcją ścieżki narzędzia. Jest używana do niektórych najprostszych, a także najbardziej skomplikowanych czynności, jakie możesz wykonać w swoim systemie CNC. Oprogramowanie zostało tak skonstruowane, aby umożliwić dostosowanie, czy potrzebujesz prostych opcji szybkiego wycinania, czy też chcesz uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji kontrolujących cięcie poszczególnych materiałów. Dzięki temu zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy mogą decydować o tym, ile informacji ma być prezentowane podczas tworzenia tej często używanej funkcji.
Product added to wishlist
Product added to compare.
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili te ustawienia można zmienić, więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".